Francesca Chân Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Francesca Chân Chết Tiệt, Do em đi tập mặc đồ kín nên không ai thấy vết mổ ở bụng, nói có con rồi không ai tin luôn.