Nóng anh chàng dễ thương liếm của bọn chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng anh chàng dễ thương liếm của bọn chó, Thấy lão già có dấu hiệu sắp ra, tứ chi của Phương Dung quắp chặt lấy mông lão già ghì xuống.