Thiếu niên yêu,,,,

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiếu niên yêu,,,,, Trưa hôm đó, mình với anh Kh khởi hành lúc 12h trưa, chia đoạn đường làm 2, anh Kh chạy đến Barstow, và mình chạy đoạn còn lại.