Vớ ny-lông chân trong vòng

तस्वीर का शीर्षक ,

Vớ ny-lông chân trong vòng, Em về do mệt mỏi cứ thế lết về vô thẳng bếp thì thấy ông thầy đang ôm phía sau mẹ, mẹ đang nhặt rau thấy em vội buông ra.