Đẹp, bác may mắn thiếu niên, bởi bãi biển ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Đẹp, bác may mắn thiếu niên, bởi bãi biển ..., – Em đang nghĩ cái gì vậy? Giúp đỡ kiểu gì mà lại bằng chuyện đó chứ? Em mới học lớp 9 thôi, tương lai còn bao nhiêu thứ đang chờ em, sao em lại có thể đồng ý làm chuyện đó với một gã… người không ra người, ngợm không ra ngợm như thế chứ.