Rikki Sixx trong một Chân Tôn thờ trường CHÂN TÍN NGỰC BỰ

तस्वीर का शीर्षक ,

Rikki Sixx trong một Chân Tôn thờ trường CHÂN TÍN NGỰC BỰ, Nàng ngạc nhiên, lẫn bồi hồi cảm động vì nhận ra thứ vừa cứu sống mình được truyền sang từ cơ thể bất động của Trung.