(BD) Trẻ y Tá 2of2

तस्वीर का शीर्षक ,

(BD) Trẻ y Tá 2of2, Dương đã nhiều lần đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhiều lần định giả lơ nhưng tiếng gào thét xen kẽ rên xiết khiến nó không thể ngồi yên.