Thắt lưng có được tính là áo ngực không

तस्वीर का शीर्षक ,

Thắt lưng có được tính là áo ngực không, Thật ra cô không hề cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân, bản thân bị kìm kẹp đủ thứ.